Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat ULTIMATE - kompletné datasety o firmách a živnostníkoch, API integrácia a ULTIMATE Screener

Datasety a funkcie vo FinStat ULTIMATE na 12 mesiacov za 2 750 € (2 750 € bez DPH, 3 300 € s DPH)

 • ULTIMATE SCREENER - nástroj na tvorbu datasetov obsahujúci údaje o celom slovenskom trhu vrátane údajov z účtovných závierok a trendov vývoja tržieb a ziskov
 • údaje z viac ako 20 dátových zdrojov pripravené do štrukturovaných datasetov v CSV
 • osoby a funkcie vo firmách z ORSR, RPVS a RPO v jednom Exceli
 • neobmedzený počet finančných reportov spoločností aj v angličtine
 • neobmedzený počet hromadných exportov z databáz firiem a živnostníkov do Excelu aj v angličtine
 • ULTIMATE API - kompletné údaje o firmách vo vašom informačnom systéme
 • obsahuje všetky funkcie z nižších balíkov FinStat PREMIUM a FinStat ELITE:
  • prístup do zamknutých databáz a pokročilé filtrovanie v databázach
  • hromadné exporty z databáz do Excelu
  • hodnotenie rizika úpadku firiem pomocou FinStat skóre
  • detailné informácie o konkurzoch, platobných rozkazoch, súdnych rozhodnutia atď.
  • exporty z databáz kritických udalostí - konkurzy a reštrukturalizácie, dočasná ochrana podnikateľov, súdne rozhodnutia, platobné rozkazy a záložné práva
  • história dlhov a udalostí firiem
  • finančné reporty spoločností
  • online portfólio sledovaných firiem, monitoring až do 60 000 firiem a emailové notifikácie
  • exporty finančných ukazovateľov a výkazov do Excelu
  • možnosť objednať si Reporty zahraničných firiem z viac než 200 krajín sveta
  • vyhľadávanie v Centralnom registri exekúcií spolu s API na dopytovanie exekúcií priamo vo vašom informačnom systéme

Nezáväzný dopyt

Kontaktujte nás:

0903 531 533

Oproti nižším balíkom naviac získate:

ULTIMATE DATASETY

FinStat Datasety predstavujú predpripravené databázy s údajmi o slovenských firmách vo formáte CSV. Obsahujú pravidelne aktualizované dáta v štruktúrovanej forme bez ďalších nutných nákladov na udržiavanie - o akékoľvek zmeny či zapracovanie nových dát sa postaráme za Vás.

FinStat Datasety Vám pomôžu napríklad:

 • analyzovať trh, segmentovať zákazníkov a presne zacieliť obchodné a marketingové aktivity
 • tvoriť sektorové analýzy s finančnými dátami viac ako 214-tis. spoločností
 • okamžite pracovať so všetkými vypočítanými finančnými ukazovateľmi
 • identifikovať kreditné riziko a firmy so zvýšenou pravdepodobnosťou úpadku
 • analyzovať a testovať credit - skóringové modely
 • vyhľadávať príležitosti v oblasti fúzií a akvizícií (M&A)
 • importovať údaje do Vášho systému
Datasety účtovných výkazov dostupné aj v angličtine

Účtovné údaje o spoločnostiach obsahujúce všetky finančné položky z účtovných závierok.

CSV datsety účtovných výkazov obsahujú databázu údajov vyše 228 tisíc spoločností a všetky finančné položky z účtovných závierok. Obsahuje aj ručne spracované závierky firiem vykazujúcich v medzinárodných účtovných štandardoch a finančných inštitúcií. Do šablóny typu 2011 sú konvertované všetky ostatné typy šablón, čím je zabezpečená dobrá porovnateľnosť a možnosť tvorby analýz. Dataset je dostupný aj v anglickom jazyku.

K dispozícií máme 8 rôznych datasetov účtovných výkazov:

 • Dataset účtovných výkazov - všetky položky účtovných závierok spoločností (formát - šablóna z roku 2011)
  • tento dataset je dostupný aj v anglickom jazyku
 • Datasety účtovných výkazov podľa šablón
  • šablóna typu 2011 - dataset obsahuje spoločnosti, ktoré vykazovali iba v šablóne typu 2011
  • nové účtovné závierky typu 2014 - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne typu 2014
  • mikro účtovné závierky - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne mikro
  • účtovné výkazy finančných inštitúcií - obsahuje spoločnosti vykazujúce iba v šablóne finančných inštitúcií
 • Dataset účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami - všetky položky aktív zo súvahy spoločností, doplnených o predchádzajúce obdobie, aktíva v brutto hodnotách a korekciu

Využitie datasetu účtovných výkazov:

 • tvorba sektorových a iných analýz - možnosť pracovať hromadne so všetkými dostupnými účtovnými údajmi
 • transfer pricing a iné prognózy a vývoj na základe hromadných účtovných údajov na trhu
 • vývoj kreditných alebo skóringových modelov
 • vývoj vlastných kalkulačiek poistných alebo iných súm
 • tvorba vlastných rebríčkov podľa samostatne zvolených účtovných údajov
Parametre datasetu
 • všetky položky zo súvahy pre aktuálny a predchádzajúci rok
  • aktíva
  • pasíva
 • všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok
  • náklady
  • výnosy
  • výsledok hospodárenia
 • všetky položky aktív brutto – iba v Datasete účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami
 • všetky položky aktív korekcia – iba v Dataset účtovných výkazov - aktíva s brutto hodnotami
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe
  • platobné rozkazy
 • názov, IČO,DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
Dataset finančných ukazovateľov

Dataset vypočítaných finančných ukazovateľov, kontaktných údajov a kritických udalostí.

Databáza viac ako 75 vypočítaných finančných ukazovateľov obsahuje finančné ukazovatele 374 873 firiem, základné informácie o firme, regionálne a odvetvové členenie, informácie o jej kritických udalostiach a kontaktné informácie.

Využitie datasetu finančných ukazovateľov:

 • okamžitá práca s vypočítanými finančnými ukazovateľmi, bez nutnosti pracného výpočtu
 • vypracovanie sektorových a iných analýz vďaka možnosti pracovať so všetkými dostupnými finančnými ukazovateľmi naraz
 • tvorba vlastných kreditných, skoringových a predikčných modelov na základe vypočítaných finančných ukazovateľov
 • import finančných ukazovateľov do systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • vyše 75 vypočítaných finančných ukazovateľov - zobraziť všetky ukazovatele
 • základné údaje: názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku a zániku
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • dlhy v poisťovniach a finančnej správe
  • platobné rozkazy
  • záložné práva
 • kontaktné údaje: internetová stránka, telefón, email
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
Dataset s trendom tržieb a zisku

Dataset zobrazujúci trendy hodnôt zisku a tržieb od roku 2013.

Dataset zobrazuje trendy hodnôt zisku a tržieb od roku 2013 a pozostáva aj zo základných údajov o spoločnostiach spolu s ich regionálnym a odvetvovým členením. V rámci datasetu sú momentálne k dispozícií trendy pre až vyše 228 tisíc spoločností.

Využitie datasetu trendov:

 • tvorba analýz, ktoré si vyžadujú sledovanie vývoja výkonu spoločnosti
 • sledovanie výkonu odvetví pri rôznych druhoch sektorových analýz
Parametre datasetu
 • tržby za posledných 5 rokov
 • zisk za posledných 5 rokov
 • kategória počtu zamestnancov zo Štatistického úradu za posledných 5 rokov
 • presný počet zamestnancov z účtovnej závierky za posledných 5 rokov
 • základné údaje: názov, IČO, kraj
 • odvetvie a SK NACE
 • dátum vzniku a zániku spoločnosti
Dataset firiem a organizácií dostupné aj v angličtine

Dataset základných, finančných, fakturačných a kontaktných údajov všetkých spoločností.

Dataset pozostáva zo základných a fakturačných údajov všetkých spoločností, vrátane novovzniknutých firiem zapísaných v Obchodnom registri, ako aj ostatných subjektov a organizácií, napríklad obcí, škôl, neziskových organizácií.

Využitie datasetu firiem a organizácií

 • analyzovanie údajov všetkých firiem naraz
 • vytváranie špecifických segmentov firiem filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských firiem
 • benchmarking podľa základných finančných údajov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • hromadný import údajov o firmách do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • zápis v ORSR – oddiel, vložka
 • právna forma a druh vlastníctva
 • kontaktné údaje: telefón, email, webové stránky
 • aktíva
 • zisk
 • tržby
 • výnosy
 • EBITDA
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete firiem a organizácií s ich prevádzkami
 • výška základného imania a jeho splatenia z ORSR
 • bankové účty platiteľov DPH
Dataset živnostníkov a SZČO dostupné aj v angličtine

Základné, fakturačné a ďalšie údaje a kritické udalosti.

Obsahuje základné a fakturačné údaje všetkých živnostníkov a SZČO v našej databáze, ich regionálne a odvetvové členenie, údaje o počte zamestnancov, údaje o platcovstve DPH a kritických udalostiach.

Využitie datasetu živnostníkov

 • analyzovanie údajov všetkých živnostníkov naraz
 • vytváranie špecifických segmentov živnostníkov filtrovaním a selektovaním dát
 • vytváranie rebríčkov slovenských živnostníkov
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov
 • hromadný import údajov o živnostníkoch do vášho systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa
 • odvetvie, SK NACE a počet zamestnancov
 • dátum vzniku a zániku
 • počet prevádzok
 • rušenia a pozastavenia živností
 • informácie o kritických udalostiach:
  • kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy
  • konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie
  • platobné rozkazy
  • indikácia aktuálneho poverenia na vykonanie exekúcie (povinný)
  • záložné práva
  • index daňovej spoľahlivosti
 • prevádzky s presnými adresami - len v Datasete živnostníkov a SZČO s ich prevádzkami
 • bankové účty platiteľov DPH
Dataset aktuálnych dlžníkov

Dataset firiem u ktorých je zaznamenaný dlh voči poisťovniam alebo Finančnej správe.

Obsahuje kompletnú databázu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, majú platobný rozkaz, alebo je zaznamenané konkurzné či reštrukturalizačné konanie. Sú v ňom popísané informácie o jednotlivých udalostiach.

Využitie datasetu aktuálnych dlžníkov:

 • analýza kritických udalostí
 • integrácia dát napríklad do vlastných credit scoringových modelov alebo do vlastného systému hodnotenia rizika
 • analýza rizikových adries – identifikácia zhlukov dlhov a iných kritických udalostí v na rovnakej adrese
 • import údajov do systému vďaka formátu CSV
Parametre datasetu
 • informácie o dlhoch
  • Sociálna poisťovňa
  • Finančná správa
  • Union
  • Dôvera
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • informácie o platobných rozkazoch
  • suma
  • dátum
  • počet
  • oblasť
  • celková suma
 • informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách
  • druh posledného konania
  • súd
  • dátum začiatku konania
  • spisová značka
  • posledná udalosť
  • koniec konania
  • zdroj údajov
  • oznámenia správcov: typ, suma, dátum
 • informácie o poverení na vykonanie exekúcie (povinný)
  • indikácia aktívneho poverenia
  • počet aktívnych poverení
  • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • názov, IČO
 • okres a kraj
 • dátum vzniku a zániku
 • zrušenia a likvidácie
 • deň zverejnenia podania z Obchodného Vestníka, ktorý hovorí o výmaze z OR
Datasety českých firiem, organizácií a živnostníkov

Datasety základných a fakturačných údajov všetkých českých spoločností a živnostníkov.

Datasety pozostávajú zo základných fakturačných údajov všetkých českých firiem, organizácií a živnostníkov, ktoré čerpáme z českého Štatistického úradu. Obsahujú aj údaje o Insolvenčných konaniach, ktoré čerpáme z českého Insolvenčného registra.

Využitie datasetov českých firiem, organizácií a živnostníkov:

 • regionálne a odvetvové analýzy
 • analýzy vzniku nových a zániku starých spoločností a živností
 • tvorba rebríčkov na základe vlastne zvolených parametrov
 • import základných údajov do systému vďaka formátu CSV
 • vyhľadávanie nových obchodných partnerov a následné oslovenie vďaka kontaktným údajom
 • filtrovanie a selektovanie firiem a živnostníkov z celého českého trhu
Parametre datasetov
 • názov, IČO
 • adresa: ulica, mesto, okres, kraj, PSČ
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie a CZ NACE a počet zamestnancov
 • právna forma a druh vlastníctva
 • údaje o insolvenčných konaniach
 • spisové značky konaní
 • dátumy konaní
 • stav posledného konania
 • veriteľ posledného konania
 • súd posledného konania
Datasety kontaktov

V špeciálnych datasetoch kontaktov sme všetky kontaktné údaje rozdelili do samostatnej bunky.

V špeciálnych datasetoch kontaktov sú všetky telefónne čísla a emailové adresy 178 541 firiem rozdelené do samostatných buniek, čo Vám umožňuje pohodlnejšie s nimi pracovať.

K dispozícií máme 2 rôzne datasety kontaktov:

 • Dataset telefónnych kontaktov firiem
 • Dataset emailových kontaktov firiem

Využitie datasetov kontaktov

 • vyhľadávanie a následné oslovenie nových obchodných partnerov
 • import kontaktov do vášho vlastného systému, keďže každý kontakt je oddelený vo vlastnej bunke
Parametre datasetov
 • telefónne / emailové kontakty, každý jeden v samostatnej bunke - až do 50 rôznych kontaktov subjektu
 • názov firmy
 • adresa
 • SK NACE
 • údaje o štatutároch
 • dátum vzniku a zániku firmy

Export osôb a funkcií z ORSR, RPVS a RPO

FinStat Ultimate obsahuje funkciu, ktorá vám vygeneruje hromadný export so všetkými osobami a ich funkciami z monitorovaného portfólia firiem.
FinStat Ultimate
Hromadné dáta o osobách a funkciách vo firmách sa dajú použiť aj na účely AML reportovania.

Ako export osôb funguje?

 1. naimportujete si firmy do Finstatu, alebo použijete existujúce portfólio monitorovaných firiem
 2. jedným kliknutím spustíte export vo formáte CSV
 3. vygenerovaný export príde na vašu emailovú adresu

Čo export osôb obsahuje?

 • IČO a názov firmy
 • typ funkcie: štatutár, spoločník
 • funkcie z ORSR, RPVS a RPO: konateľ, pokurista, konečný užívateľ výhod a podobne
 • meno osoby
 • adresu osoby: ulica, PSČ, mesto, štát
 • dátum vzniku funkcie
 • zaradenie do vašej skupiny

Aké osoby a funkcie sa v exporte nachádzajú?

 • štatutári: konatelia, prokuristi, atď.
 • spoločníci, akcionári
 • komplementári, komanditisti a pod.
 • koneční užívatelia výhod podľa RPVS
 • koneční užívatelia výhod podľa RPO a ich funkcie
 • osoby z dozornej rady
 • osoby z predstavenstva

FinStat ULTIMATE ponúka nasledujúce dáta v angličtine:

 • finančné reporty spoločností do PDF
 • export z databázy hospodárskych výsledkov firiem do Excelu
 • export z databázy firiem a organizácií do Excelu
 • export z databázy živnostníkov do Excelu
 • export z databázy partnerov verejného sektora do Excelu
 • export účtovných výkazov firiem do Excelu
 • export dát monitorovaných firiem do Excelu
 • export udalostí monitorovaných firiem do Excelu

FinStat ULTIMATE ponúka:

 • až 3 druhy API: ULTIMATE API - kompletné údaje o firmách, API na synchronizáciu portfólia na FinState a API na vyhľadávanie exekúcií
 • údaje z viac ako 20 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, poisťovne, Finančná správa, RPO a i.
 • integrácia dát bez ďalších nákladov na udržovanie – o akékoľvek zmeny v dátových zdrojoch či zapracovanie nových parametrov sa postaráme za vás
 • publikujeme podrobný changelog pri úpravách, pričom zachovávame spätnú kompatibilitu
 • neobmedzený 24 / 7 prístup v rámci nastaveného limitu
 • podporované vystupné formáty JSON a XML
 • príklady implementácie klienta pre PHP a C# (.NET, .NET Core)
 • podrobná dokumentácia jednotlivých typov API s príkladmi a popisom dopytov, odpovedí a návratových kódov
 • konzultácie s našim technickým oddelením v prípade problémov s implementáciou
ULTIMATE API

Kompletné údaje o firmách

ULTIMATE API predstavuje najrozsiahlejšiu verziu API, ktorú ponúkame ako súčasť služby FinStat ULTIMATE. Okrem všetkých parametrov verzií PREMIUM a ELITE obsahuje najkomplexnejšie finančné údaje spoločností a detailné informácie o osobách a funkciách vo firmách, konkurzoch a reštrukturalizáciách. Informácie o konaniach čerpáme z Registra úpadcov, Obchodného vestníka a Obchodného registra.

Využitie ULTIMATE API:

 • identifikácia kreditného rizika napríklad pri procese schvaľovania úverov alebo poisťovania pohľadávok
 • zistenie presného stavu konkurzného, reštrukturalizačného a iného konania
 • analýza konkurzov podľa regionálneho a odvetvového zaradenia
 • účely reportovania Anti Money Laundering – regulácia proti praniu špinavých peňazí
 • selekcia firemných úpadcov podľa typov a stavov konania, vybraných finančných údajov, historických období, odvetví, krajov, sídel, správcov, sudcov či navrhovateľov
 • automatický import kontaktných údajov do vášho systému
Parametre ULTIMATE API

Všeobecné info

Obchodný register a Živnostenský register:
 • IČO, názov spoločnosti, DIČ, IČ DPH, meno živnostníka
 • adresa, okres, kraj, krajina sídla, historické adresy sídiel spoločnosti
 • dátum vzniku a zániku
 • odvetvie, SK NACE
 • druh vlastníctva, právna forma
 • kontaktné údaje: email, telefón, zoznam webových adries
 • počet zamestnancov – presný počet a rozsah
 • detailné informácie o DPH
 • bankové účty platiteľov DPH
 • zoznam pobočiek, predmety podnikania a ich adresy
 • zápis a zrušenie v Obchodnom registri
 • základné imanie a výška jeho splatenia
 • adresa registrového súdu
 • celé mená, adresy a dátumy narodenia osôb vo firmách
 • zoznam funkcií konkrétnej osoby, ich popis a dátum vzniku
 • spoločníci - ich vklad a výška splatenia základného imania
 • konanie prokúry a štatutárov
 • meno osôb v štruktúrovanej forme, osoby aj z Registra partnerov verejného sektora
 • indikácia zápisu v Registri partnerov verejného sektora
 • koneční užívatelia výhod z Registra právnických osôb
Odkazy na:
 • detail firmy na FinState
 • súdne rozhodnutia
 • podrobné informácie o kritických udalostiach na FinState
 • osoby vo firme na FinState

Kritické udalosti

Dlhy a Finančná správa:
 • upozornenia na dlhy z Finančnej správy, zdravotných poisťovní, daňového úradu a na zmeny v Obchodnom registri
 • zoznam dlhov: zdroj, hodnota dlhu, dátum
 • výskyt v zoznamoch Finančnej správy ohľadom IČ DPH
 • index daňovej spoľahlivosti
Súdne rozhodnutia a platobné rozkazy:
 • zoznam platobných rozkazov s dátumom a sumou
 • počet súdnych rozhodnutí, v ktorých firma vystupuje ako odporca / navrhovateľ / zástupca
Konkurzy, reštrukturalizácie, oddlženia a likvidácie:
 • detailné informácie o konaniach:
  • spisová značka konania
  • kód súdu
  • podrobnosti aj o oddlžení
  • stav konania
  • lehoty
  • aktuálny správca konania
 • dôvod a dátum začatia a ukončenia konkurzného, reštrukturalizačného a likvidačného konania
 • posledný dátum zmeny v konkurzoch, reštrukturalizáciách a likvidáciách
 • indikácia neukončeného konania: konkurz, reštrukturalizácia, oddlženie
 • informácia o likvidátorovi a správcovi konkurzného alebo reštrukuralizačného konania
Pohľadávky štátu a komerčné pohľadávky:
 • indikácia pohľadávky
 • zoznam pohľadávok: správca, hodnota, dátum
Poverenia na vykonanie exekúcie:
 • dátum zverejnenia posledného poverenia
 • počet aktívnych poverení v pozícii povinného
 • detail poverenia:
  • spisová značka
  • oprávnený
  • exekútor
  • typ nároku
  • dátum zverejnenia na Registri poverení
  • link na detail poverenia
  • súd
  • číslo poverenia

Finančné údaje

 • kategória obratu
 • celkové výnosy
 • pomer cudzích zdrojov
 • hrubá marža
 • ROA výnosy
Finančné údaje a ukazovatele za posledné 4 roky:
 • zisk
 • tržby
 • aktíva
 • vlastný kapitál
 • základné imanie
 • EBIT - zisk pred zaplatením dane a úrokov
 • EBITDA - zisk pred zaplatením dane, úrokov, znehodnotením a amortizáciou
 • pridaná hodnota
 • ROE - návratnosť kapitálu
 • ROA - návratnosť aktív
 • celková zadlženosť
 • personálne náklady
 • odpisy
 • daňové pohľadávky a dotácie
 • kurzové zisky
 • kurzové straty
 • hrubá marža
 • kreditné modely
  • FinStat skóre
  • Altmanovo Z-skóre
  • Index 05

Spolu so ULTIMATE API získate aj API na vyhľadávanie exekúcií a API na synchronizáciu portfólia na FinState.

API na synchronizáciu portfólia na Finstate

Jednoduché prepojenie portfólií vo vašom IS a na FinState

Automaticky pridávajte monitorované firmy do FinStatu priamo z vášho informačného systému.

Ako API na synchronizáciu portfólia na Finstate funguje:

 • po zakúpení služby FinStat ULTIMATE dostanete na vyžiadanie API kľúče
 • vo svojom konte si môžete nastaviť emailové notifikácie
 • po integrácii môžete pridávať alebo odoberať subjekty do portfólia, prípadne do monitorovanej skupiny, priamo vo vašom informačnom systéme
 • informácie o zmenách a udalostiach v monitorovaných firmách sa vám zobrazia priamo vo vašom informačnom systéme
 • zmeny sa automaticky synchronizujú, takže môžete vždy pracovať s aktuálnym zoznamom vašich obchodných partnerov aj na FinState
API na vyhľadávanie exekúcií

Informácie o exekúciách priamo vo Vašom informačnom systéme

Dopytujte exekúcie priamo vo vašom informačnom systéme vďaka nášmu API na vyhľadávanie exekúcií za cenu 1,60 € bez DPH (1,92 € s DPH).

Ako API na vyhľadávanie exekúcií funguje:

 • objednáte si kredit, ktorého stav si môžete kontrolovať vo svojom online FinStat konte
 • vyhľadáte osoby alebo firmy v registri exekúcií, zobrazíte detail konkrétnej exekúcie alebo aktualizujete zoznam či detail exekúcie - za každú akciu sa z vášho kreditu odčíta 1,60 €
 • informácie o exekúciách máte priamo vo svojom informačnom systéme
Parametre API na vyhľadávanie exekúcií
 • informácie o povinnom: IČO, názov / meno, adresa
 • informácie o súde
 • exekútor: meno, ID, adresa
 • dátum a typ poverenia
 • popis nároku
 • výška plnenia
 • istina
 • úroky
 • poplatky z omeškania
 • zmluvné pokuty
 • náklady a trovy konania

ULTIMATE SCREENER predstavuje komplexnejšiu verziu ELITE SCREENERA, rozšírenú o údaje z účtovných závierok a trendy vývoja tržieb a zisku od roku 2013. Ponúka možnosť vytvoriť si hĺbkový obraz o slovenskom trhu prostredníctvom všetkých finančných údajov, ktoré firmy zverejňujú vo svojich účtovných závierkach. ULTIMATE SCREENER tak zoskupuje vyše 380 finančných a nefinančných parametrov o celom portfóliu slovenských firiem, organizácií a živnostníkov, v ktorých si môžete vyhľadávať a filtrovať a vytvárať svoje vlastné datasety.

Využitie Ultimate screenera:

 • hĺbková analýza konkurencie na základe údajov z účtovných závierok, rizikových udalostí, podľa odvetvového zaradenia, v rámci regiónov alebo podľa kategórie počtu zamestnancov
 • efektívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov podľa medziročného vývoja tržieb, zisku a pod.
 • rýchle vyhľadávanie komplexných informácií o vybraných slovenských spoločnostiach, organizáciách a živnostníkoch pomocou hromadného importu IČO
 • transferové oceňovanie porovnaním nákladov na výrobu a služby k tržbám medzi prepojenými a neprepojenými firmami v rámci spoločného segmentu
 • tvorba rebríčkov firiem a sektorových a odvetvových analýz
 • presné cielenie, segmentovanie a analýza spoločností a trhu
 • možnosť pracovať priamo s portfóliom vašich monitorovaných subjektov
 • moje datasety, a teda možnosť uložiť si často používané filtre a typy údajov do vlastných zostáv
 • import na mieru vytvorených datasetov do vašich informačných systémov

Vytvorte si svoj vlastný dataset zo širokej škály údajov:

 • Finančné údaje – základné finančné údaje za posledný dostupný rok, kreditné modely, trendy tržieb a zisku od roku 2013
 • Účtovná závierka typ 2014 – všetky údaje z účtovných závierok pre malé a veľké účtovné jednotky
 • Účtovná závierka typ Mikro – všetky údaje z účtovných závierok pre mikro účtovné jednotky
 • Fakturačné údaje – adresy, kontaktné údaje, registračné údaje, informácie o DIČ a IČ DPH
 • Všeobecné – údaje o odvetví a SK NACE, počte zamestnancov, prevádzkach a štatutároch
 • Rizikové udalosti – konkurzy a reštrukturalizácie, likvidácie a zrušenia, DPH zoznamy, platobné rozkazy, záložné práva

Ako ULTIMATE SCREENER funguje?

1. V prvom kroku si zvolíte okruh dát, ktoré Vás zaujímajú. Môžete si vybrať, či chcete pracovať s vybranou časťou databázy, vašimi uloženými datasetmi alebo s celou databázou naraz.

1. V prvom kroku si zvolíte okruh dát, ktoré vás zaujímajú. Môžete si vybrať, či chcete pracovať s vybranou časťou databázy, Vašimi uloženými datasetmi alebo s celou databázou naraz.

2. V ďalšom kroku si vyberiete parametre, s ktorými budete ďalej pracovať.

2. V ďalšom kroku si vyberiete parametre, s ktorými budete ďalej pracovať.

3. Z parametrov, ktoré ste si zvolili v predchádzajúcom kroku, si môžete vybrať tie, podľa ktorých budete dataset ďalej filtrovať.

3. Z parametrov, ktoré ste si zvolili v predchádzajúcom kroku, si môžete vybrať tie, podľa ktorých budete dataset ďalej filtrovať.

4. Po zvolení parametrov a filtrov sa vygeneruje váš dataset zobrazený v prehľadnej tabuľke. Na ľavej lište nájdete všetky zvolené filtre.

4. Po zvolení parametrov a filtrov sa vygeneruje váš dataset zobrazená v prehľadnej tabuľke. Na ľavej lište nájdete všetky zvolené filtre.

5. Na editáciu vybraných stĺpcov a filtrov použite tlačidlá „Editácia datasetu“ alebo „Výber filtrov“. Váš dataset si môžete uložiť kliknutím na „Ulož dataset“. Ak už máte uložené nejaké datasety, dostanete sa k nim kliknutím na „Moje datasety“.

5. Na editáciu vybraných stĺpcov a filtrov použite tlačidlá Editácia datasetu alebo Výber filtrov. Váš dataset si môžete uložiť kliknutím na Ulož dataset. Ak už máte uložené nejaké datasety, dostanete sa k nim kliknutím na Moje datasety.

6. Takto pripravené datasety si môžete jednoducho exportovať vo formáte CSV alebo XLS.

6. Takto pripravené datasety si jednoducho exportovať vo formáte CSV alebo XLS.

Zdroje dát, ktoré spracovávame

Ministerstvo financií SR
Finančná správa SR
Sociálna poisťovňa
Obchodný register SR
Štatistický úrad SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Zdroje dát Sledujeme Aktualizácia
Obchodný vestník konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, dražby... denne
Register účtovných závierok hospodárske výsledky firiem denne
Register právnických osôb zmeny SK NACE, živnostníkov a konečných užívateľov výhod denne
Obchodný register zmeny sídla, štatutárov a ostatné zmeny vo firmách denne
Register úpadcov konkurzy a reštrukturalizácie denne
Živnostenský register zmeny názvu, sídla, predmetu podnikania a ostatné zmeny u živnostníkoch denne
prevádzky denne
Štatistický úrad SK NACE, právna forma, druh vlastníctva a počet zamestnancov denne
Register partnerov verejného sektora koneční užívatelia výhod, zmeny zápisu 2x týždenne
kvalifikované podnety 2x týždenne
Finančná správa sledovanie dlhov voči daňovému úradu 2x týždenne
bankové účty platiteľov DPH denne
zmena stavu platcovstva DPH denne
nadmerné odpočty dane mesačne
vlastná daňová povinnosť mesačne
pridelenie DIČ 2x týždenne
index daňovej spoľahlivosti týždenne
Sociálna poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Poisťovňa Union dlhy, nedoplatky 2x týždenne
Súdne rozhodnutia súdne rozhodnutia vrátane platobných rozkazov 2x týždenne
Kontaktná databáza firiem email, tel.č., web stránka 1x za 3 mesiace
Centrálny register pohľadávok štátu pohľadávky štátu 2x týždenne
Coface Slovakia Services s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. komerčné pohľadávky mesačne
Centrálny register exekúcií všetky aktívne exekúcie firiem, živnostníkov a fyzických osôb na požiadanie
Register poverení na vykonanie exekúcie poverenia na vykonanie exekúcie firiem a živnostníkov týždenne
Notársky centrálny register záložných práv záložné práva denne
Insolvenčný register insolvenčné konania českých firiem denne
Český štatistický úrad počet zamestnancov, CZ NACE, IČO, sídlo... 2x mesačne

Pridajte sa k našim spokojným klientom

FinStat má pre nás význam ako nástroj pre prácu s klientmi a nástroj na rozvoj podnikania. Pri práci so zákazníkmi je našim cieľom poskytovať im najlepšiu podporu čo najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom. V súčasnosti používame FinStat na riešenie úloh, ktoré boli v minulosti vykonávané analytikmi, ktorým ich realizovanie zaberalo oveľa viac času. FinStat dnes používame na získanie prehľadu o slovenskom trhu, čo bolo v minulosti nedostupné. Niektoré oblasti, v ktorých je FinStat obzvlášť prínosný, sú na mieru tvorené exkluzívne prieskumy trhu a finančné porovnávanie lokálnych spoločností.

Skrátene: informácie, ktoré FinStat poskytuje, podporujú jednoduché identifikovanie nových obchodných príležitostí a udržiavanie a posilnenie našej konkurenčnej výhody na trhu.

quote
KPMG, Slovensko
Kenneth Ryan, Partner
KPMG, Slovensko