Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výzva pre dotknuté osoby

Záleží nám na dopadoch našich aktivít na osoby, ktorých osobné údaje na portáli finstat.sk spracúvame. Ak vnímate negatívne dôsledky spojené s uvádzaním Vašich osobných údajov na stránke finstat.sk alebo máte akékoľvek iné negatívne skúsenosti spojené s tým, že sa na FinState nachádzajú Vaše osobné údaje, napíšte nám o tom.

K ochrane osobných údajov fyzických osôb pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Preto sme si dali vypracovať právnu analýzu možnosti a zákonných limitov spracúvania osobných údajov fyzických osôb pochádzajúcich zo zverejnených zdrojov.

Zo záveru analýzy vyplýva, že nariadenie GDPR nevylučuje možnosť spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré pochádzajú z otvorených dát. Takéto spracúvanie osobných údajov má však svoje limity a pravidlá. Preto musíme starostlivo preskúmať, aké výhody prináša FinStat svojim užívateľom a tiež to, aké nepriaznivé zásahy do súkromia môžu pociťovať osoby, ktorých sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Pri spracúvaní osobných údajov dbáme na dodržiavanie legislatívy a práva dotknutých osôb. Dopyty a žiadosti dotknutých osôb sa snažíme vybavovať čo najskôr, ako je to možné, v súlade so zákonom.

Našim cieľom je zvyšovanie transparentnosti, umožnenie vykonania ľahkého a rýchleho preverenia obchodného partnera z pohľadu kredit-risku, overenie, či konateľ alebo člen predstavenstva obchodnej spoločnosti nie je len nastrčenou osobou, umožňujeme automatické načítavanie údajov do zmlúv a faktúr pre zjednodušenie administratívnych procesov a podobne.

FinStat, s.r.o, prevádzkovateľ portálu www.finstat.sk, zbiera a na jednom mieste zhromažďuje údaje zo zverejnených oficiálnych registrov, ktorými sú Obchodný vestník, Register úpadcov, Obchodný register SR, Register právnických osôb, Register účtovných závierok, Živnostenský register, Zoznam dlžníkov Finančnej správy, Zoznam dlžníkov poisťovní Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Sociálna poisťovňa, Register súdnych rozhodnutí, Register partnerov verejného sektora, Štatistický úrad SR, Notársky centrálny register záložných práv, Centrálny register exekúcií, Register poverení na vykonanie exekúcie, databáza médií z Newton Media, Český štatistický úrad a Insolvenčný register ČR.

Nachádzajú sa Vaše osobné údaje na stránke finstat.sk?

Povedzte nám svoj názor

FinStat, s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.finstat.sk